PAIH wspiera zagraniczną ekspansję

Polskie firmy coraz częściej inwestują za granicą oraz zwiększają aktywność inwestycyjną na światowych rynkach. Bez wątpienia, zjawisko to stanowi obecnie istotny znak przemian dokonujących się w polskiej gospodarce i określa poziom jej globalizacji. Zagraniczna ekspansja wymaga odpowiedniego wsparcia. Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej warto wykorzystać wiedzę i doświadczenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polskie produkty i usługi zyskały dobrą renomę na wielu rynkach, w szczególności wschodnich oraz dalekowschodnich. Polska, jako członek UE, jest postrzegana jako poważny partner posiadający produkty wysokiej jakości. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz implementując nowe technologie, polskie firmy śmiało konkurują z zagranicznymi przedsiębiorstwami w walce o nowe rynki.

Coraz bardziej widoczna aktywność inwestycyjna świadczy o potencjale polskich przedsiębiorstw, które stają się aktywnymi uczestnikami systemu międzynarodowego obrotu kapitałami inwestycyjnymi.

Prezentujemy przewodniki po wybranych rynkach światowych, przygotowane przez PAIH.

Czytaj: https://www.paih.gov.pl/publikacje/eksport#

Źródło: www.paih.gov.pl

Wstecz

Partnerzy Medialni
SAWO 2018